poniedziałek, 2 maja 2016

Co to jest wartość osobista netto?

Jest taka koncepcja, że aby rzetelnie ocenić czy rzeczywiście jesteśmy finansowo "pod wodą" czy też unosimy się jeszcze na powierzchni, należy wziąć pod uwagę zarówno nasz majątek, ale i nasze długi. Rzecz w tym, że można posiadać spory majątek, ale być zadłużonym tak, że po uwzględnieniu obu tych rzeczy wychodzimy na minus. Najlepszym przykładem niech będą tutaj mieszkania zakupione na kredyt. Ktoś powie "mam mieszkanie", ale de facto ma też kredyt i jakby to dobrze policzyć to żadnego majątku nie ma.

Wynik takiego matematycznego działania, polegającego na tym, że od wartości posiadanego majątku odejmujemy nasze długi, określa się pojęciem "wartości osobistej netto". jest to trochę uprzedmiotawiające, ale na potrzeby rzetelnego określenia samych siebie w kontekście finansowym, konieczne.

Odejmijmy wartość naszych długów i zobowiązań od swojego majątku i poznamy prawdę o stanie naszych finansów. Co więcej, powtarzajmy tę operację regularnie i dowiemy się jak stan naszych finansów zmienia się w czasie.

Jak to policzyć? Podstawowa zasada - realistycznie. Po pierwsze należy wypisać wszystkie rzeczy i aktywa, które mają jakąś wartość i co można realnie sprzedać. następnie podsumujmy ich wartość po takiej cenie za jaką rzeczywiście można byłoby je sprzedać, a nie po jakiej je kupiliśmy. jeśli coś jest niesprzedawalne z jakiegoś powodu to nie powinniśmy tego uwzględniać w obliczeniach. 

Następnie od tak otrzymanej wartości aktywów odejmiemy wszystkie swoje zobowiązania i długi, wliczając te "nieoficjalne" pożyczki od rodziny czy znajomych.

Odejmujemy jedną wartość od drugiej i co nam wyszło... zdziwieni?

Czy to powinna być wysoka wartość? Cóż, lepiej żeby była dodatnia, a jeszcze lepiej aby rosła w czasie, czego wszystkim życzę.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze na blogu są moderowane. Próby spamowania linkami czy promocji stron internetowych będą blokowane. Blokowane będą też wulgaryzmy i niestosowne zachowania.