czwartek, 1 marca 2018

Systemy kart płatniczych

Praktycznie każdy kto ma w portfelu kartę płatniczą zauważył, że niektóre z nich mają logo VISA a inne np. Mastercard. Wydaje mi się, że niewiele osób jednak wie, że istnieją jeszcze inne organizacje kartowe.

Skąd w ogóle potrzeba stworzenia międzybankowych organizacji kartowych? Organizacje te udzielają bankom bądź innym instytucjom licencji na emisję, pozostając jednocześnie właścicielem symbolu oraz wszystkich praw z nim związanych. posiadają także infrastruturę pozwalającą dokonywanie międzynarodowych rozliczeń płatności kartami. Dzięki temu możemy kartą VISA zapłacić w dowolnym punkcie oznaczonym logo tej organizacji na całym świecie.

Na świecie istnieje pięć głównych systemów kart płatniczych o zasięgu globalnym, trzy z nich to systemy bankowe wydające karty bankowe:, VISA International, Master Card, JCB oraz dwie organizacje klubowe Diners Club, American Express.  Cechą rozróżniającą system klubowy od bankowego jest centralizacja i decentralizacja systemów. Uczestnikami systemów bankowych jest wiele instytucji bankowych, a jeżeli chodzi o systemy klubowe, banki są jedynie agentami realizującymi rozliczenia.

Na świecie istnieją także krajowe systemy kartowe (w Polsce swego czasu były karty wydawane przez PolCard) ale zwykle są one ograniczone do jednego kraju.

Diners Club jest najstarszym systemem kart płatniczych, został stworzony w USA w 1950 roku. W Polsce organizacja Diners Club obecna jest od 1998 roku.

Największą na świecie organizacją, wydającą karty w systemie bankowym jest VISA International Service Association. Początek systemowi Visa International dał kalifornijski Bank of America w 1958 roku. W Polsce Visa jest obecna od 1990 roku.

Drugim, co do wielkości systemem płatniczym po systemie Visa International jest Master Card. Utworzony został w 1960 roku przez instytucję California Bank Card Association. We wrześniu 1992 roku powstał system Europay, ściśle powiązany z MasterCard. Połączenie firm Europay i MasterCard nastąpiło w 2001 roku, co zaowocowało utworzeniem firmy MasterCard International.

American Express to organizacja typu klubowego założona w 1850 roku jako biuro podróży i w celu umożliwienia dokonywania przekazów pieniężnych oraz emitowania czeków podróżnych.  Dopiero w latach sześćdziesiątych rozpoczęła ona wydawanie kart. Organizacja American Express w Polsce obecna była już przed II wojną światową. Po wojnie na nowo rozpoczęła swoją działalność dopiero od 1991 r.

Japan Credit Bureau (JCB) to organizacja powstała w 1961 roku, skupiająca banki japońskie i organizacje finansowe. Początkowo działała wyłącznie na rynku japońskim. Dopiero w 1981 rozszerzyła ona działalność na inne kraje, w Polsce karty płatnicze systemu JCB nie są emitowane.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze na blogu są moderowane. Próby spamowania linkami czy promocji stron internetowych będą blokowane. Blokowane będą też wulgaryzmy i niestosowne zachowania.