wtorek, 21 listopada 2017

Kredyt hipoteczny a wiek kredytobiorcy - do jakiego wieku bank umożliwia wzięcie kredytu? - artykuł odpłatny

O przyznaniu kredytu hipotecznego przesądzić mogą różne czynniki. Najważniejsze elementy wpływające na decyzję banku to dochód netto oraz umowa pracownicza kredytobiorcy. Istotną rzeczą jest również wiek klienta, który w niektórych przypadkach może być decydującym czynnikiem. 

Kredyt hipoteczny w pigułce 


Celem kredytu hipotecznego jest sfinansowanie budowy lub zakupu nieruchomości z rynku pierwotnego lub wtórnego. Kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem finansowym zaciąganym z reguły na wiele lat. Wnioskując o jego udzielenie bank szczegółowo oblicza zdolność kredytową kredytobiorcy. Jest to zdolność osoby biorącej kredyt do spłaty kapitału oraz odsetek w umownych terminach płatności, określonych w umowie kredytowej. Przy jej obliczaniu pod uwagę branych jest wiele elementów, które mogą zadecydować o finalnym wyniku. Dla banku istotne są takie rzeczy jak dochód netto, typ umowy pracowniczej, wysokość kredytu, rodzaj rat, historia kredytowa oraz wiek. 

Kredyt hipoteczny a wiek kredytobiorcy 


Wiek ma niemałe znaczenie w przypadku kredytów hipotecznych, gdyż te zaciągane są na wiele lat. W większości banków minimalny wiek kredytobiorcy to 18-21 lat. 


Poszczególne banki różnią się wyznaczoną granicą wieku maksymalnego potencjalnego kredytobiorcy. Nie jest istotne to, ile lat ma klient w dniu podpisaniu umowy, a to w jakim wieku będzie miał w chwili całkowitej spłaty kredytu. W większości przypadków kredyt hipoteczny może być udzielony nawet na 30-35 lat. Banki zastrzegają sobie jednak to, że kredytobiorca w momencie spłaty ostatniej raty kapitałowo-odsetkowej nie może być starszy od 70-80 lat. Podsumowując – to od okresu kredytowania zależy, czy wnioskodawca otrzyma pozytywną opinię banku i otrzyma kredyt. 


Banki ustalają górną granicę wieku kredytobiorców, gdyż osoba, która wnioskuje o kredyt na 30 lat, a mając samemu ponad 60 lat jest ryzykownym klientem dla kredytodawcy. 

Wiek kredytobiorcy nie jest problemem 


Osoby starsze nie powinny jednak zniechęcać się warunkami stawianymi przez bank, ponieważ są aż 3 metody na to, by podwyższyć granicę wieku. Pierwszym sposobem jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia na życie i dokonanie cesji polisy na kredytodawcę. Może to skutkować tym, że podwyższymy górną granicę wieku nawet o 5 lat. Minusem tego zabiegu jest to, że z tej racji będziemy musieli ponieść dodatkowe koszty. Drugą metodą, która zwiększa szanse na udzielenie kredytu jest wniesienie wysokiego wkładu własnego, przez co bank będzie pożyczał mniej pieniędzy, a tym samym ponosił mniejsze ryzyko związane z udzieleniem kredytu. Ostatnim sposobem na zwiększenie górnej granicy wieku jest zaciągnięcie kredytu z drugą osobą, czyli tak zwanym współkredytobiorcą. Należy jednak pamiętać o tym, że bank będzie traktował taką osobę tak samo jak zwykłego kredytobiorcę. Ważne jest to, by osoba, która zaciągnie kredyt razem z nami mogła pochwalić się wysokimi dochodami, długim stażem pracy oraz dobrą historią kredytową. 
Disclosure: Artykuł powstał w ramach odpłatnej współpracy. Otrzymałem wynagrodzenie za jego  publikację

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze na blogu są moderowane. Próby spamowania linkami czy promocji stron internetowych będą blokowane. Blokowane będą też wulgaryzmy i niestosowne zachowania.