poniedziałek, 20 marca 2017

Czym różni się zaliczka od zadatku?

Wielokrotnie w praktyce zawierania różnych umów, czy to prywatnie czy to między firmami spotkać się można z pojęciami "zaliczka" i "zadatek". Nie wiem czy wiecie, ale te pojęcia mają różne znaczenie i może to być zasadnicza różnica, jeżeli któraś ze stron chciałaby wycofać się z umowy.

Generalnie umawiając się na zaliczkę czy zadatek chodzi o to aby zabezpieczyć się przed niewykonaniem umowy przez którąś ze stron. W przypadku zadatku w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron, druga strona może odstąpić od umowy i zatrzymać zadatek, a jeżeli sama go wręczyła to może żądać zwrotu sumy dwukrotnie wyższej. W przypadku zaliczki jest tak, że podlega ona po prostu zwrotowi i nie ma możliwości żądania dwukrotności zaliczki.

Warto także wiedzieć, że o ile nie zapisano w umowie, że wręczana przy zawarciu umowy np. kwota pieniędzy jest zaliczką, to jest ona traktowana jak zadatek.

Zarówno zadatek, jak i zaliczka ulegają przy wykonaniu umowy zaliczeniu na poczet płatności.

Warto też pamiętać, że w sytuacji gdyby umowa została rozwiązana wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, albo gdy umowa zostanie przez strony zgodnie rozwiązana - to wtedy zadatek podlega zwrotowi, a a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze na blogu są moderowane. Próby spamowania linkami czy promocji stron internetowych będą blokowane. Blokowane będą też wulgaryzmy i niestosowne zachowania.