poniedziałek, 26 września 2016

Kredyty studenckie w roku 2016

Kredyty studenckie to temat, który wraca co roku. Poprzednio pisałem o nich na łamach bloga Przegląd Finansowy. Tym razem chciałbym odświeżyć temat tutaj, tym bardziej, że jest on jak najbardziej na czasie.

Kredyty studenckie zostały wprowadzone w 1998 roku. Są one udzielane przez banki komercyjne, z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa.  Prawo do ich otrzymania mają studenci i doktoranci, pod warunkiem, że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia. Od tego roku wniosek mogą również składać kandydaci na studia, z tym że aby podpisać umowę kredytową muszą później potwierdzić w banku status studenta lub doktoranta.

Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów i wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich – przez okres 4 lat. Transze kredytu wypłacane są przez okres 10 miesięcy w roku akademickim.

Podstawowym warunkiem otrzymania kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego. Maksymalny dochód na osobę w rodzinie (uprawniający do otrzymania kredytu) w roku 2016/2017  został ustalony na poziomie 2.500 zł.

Miesięczna rata kredytu studenckiego wynosi:
 • 600 zł – rata podstawowa,
 • 800 zł albo 1000 zł – rata podwyższona,
 • 400 zł – rata obniżona.
We wniosku o kredyt należy wskazać wnioskowaną kwotę kredytu. Zanim bank podpisze  umowę kredytu, dokona oceny zabezpieczenia spłaty kredytu dla wybranej raty kredytu. W banku należy przedstawić dokumenty wymagane do celów poręczenia i oświadczenie o aktualnej liczbie członków rodziny oraz oświadczenia lub zaświadczenia o uzyskanych dochodach z poprzedniego roku. Przedstawia się także zaświadczenie z uczelni o odbywaniu studiów albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia.

Wniosek o przyznanie kredytu można składać do 31 października 2016 r. w:
 • PKO Bank Polski S.A.,
 • Bank PEKAO S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
 • SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).
W przypadku braku możliwości sprostania wymogom w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu, przy ubieganiu się o kredyt student może się starać o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego (poręczenie 100% dla sierot i  osób z dochodem w rodzinie poniżej 600zł, poręczenie 70% dla osób których dochód w rodzinie nie przekracza 1000zł na osobę) oraz o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (studenci zamieszkujący na obszarze wiejskim do 80% lub do 100% kwoty kredytu w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie).

Spłata kredytu rozpoczyna się po upływie dwóch lat od terminu ukończenia studiów albo terminu, w którym kredytobiorca powinien ukończyć studia – w zależności od tego, który termin nastąpił wcześniej. 

W okresie wypłaty kredytu i w okresie dwóch lat karencji odsetki od kredytu spłacane są przez budżet państwa. W okresie spłaty odsetki spłacane przez kredytobiorcę są naliczane w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli NBP. 

W przypadku przejściowych trudności w spłacie kredytu, bank może na pół roku obniżyć ratę do 20% przeciętnego miesięcznego dochodu kredytobiorcy z ostatnich trzech miesięcy. Mozna też wystąpić o zawieszenie spłat na max 12 miesięcy w przypadku trudnej sytuacji materialnej spowodowanej utratą stałego źródła dochodu lub przypadkiem losowym uniemożliwiającym spłatę kredytu.

Jeżeli kredytobiorca ukończył studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni lub studiów doktoranckich, może uzyskać umorzenie 20% kredytu.  Kredyt może być również umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuację życiową lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań.

3 komentarze:

 1. Bardzo fajne w kredycie studenckim jest to, że nie trzeba go spłacać od razu, tylko człowiek ma dwa lata na to, żeby stanąć na nogi, znaleźć pracę i dopiero wtedy jest obciążany opłatami, to naprawdę robi różnicę.

  OdpowiedzUsuń
 2. Kredyt studencki jest tylko dla bogatych. Zarówno banki BPS jak i SGB pomimo poręczenia 100% kredytu przez ARiMR i tak wymagają poręczyciela o dochodzie netto co najmniej 1800 zł i z umową o pracę na czas nieokreślony. "Normalny student" nie ma szans na otrzymanie tego kredytu.

  OdpowiedzUsuń
 3. Należałoby uzupełnić informacje dotyczące poręczenia kredytu. Poręczenie przez ARiMR (przypuszczam, że analogicznie jest z BGK) nawet 100% kredytu niestety nie umożliwia jego otrzymanie. Zarówno banki BPS jak i SGB pomimo 100% poręczenia żądają dodatkowego poręczyciela i to dosyć zamożnego (dochód netto na osobę minimum 1800 zł i umowa o pracę na czas nieokreślony). Tak więc kredyt jest jedynie dla bogatych studentów lub posiadających bogatą rodzinę. Nie udało mi się niestety uzyskać odpowiedzi od banków jaki sens ma więc instytucja poręczenia - dotychczas sądziłam, że poręczenie ARiMR jest po to aby umożliwić uzyskanie kredytu biedniejszym studentom. Dla banków jednak liczy się tylko zysk, ponieważ na takim kredycie wiele zyskać nie można to starają się ograniczyć możliwości jego uzyskania. Korzystają z przepisu że bank sam ustala jakie i ile zabezpieczeń kredytu wymaga i nie obchodzi ich zabezpieczenie przez instytucje państwowe. Proszę o umieszczenie tej informacji gdyż niektórzy (tak jak ja) mogą błędnie sądzić że otrzymają kredyt, który umożliwi im studiowanie a później będą zmuszeni do rezygnacji z nauki ze względu na brak środków.

  OdpowiedzUsuń

Komentarze na blogu są moderowane. Próby spamowania linkami czy promocji stron internetowych będą blokowane. Blokowane będą też wulgaryzmy i niestosowne zachowania.