Weksel

Co to jest weksel?

Weksel jest papierem wartościowym sporządzonym według ściśle określonej formy zdefiniowanej w przepisach prawa, który zawiera bezwarunkowe zobowiązanie (weksel własny) lub polecenie (weksel trasowany) zapłaty określonej sumy pieniężnej w określonym miejscu i czasie.

Weksel trasowany staje się pełnowartościowym papierem w obrocie z chwilą jego przyjęcia (dokonania tzw. akceptu weksla poprzez złożenie na nim podpisu) przez trasata, który przyjmuje na siebie zobowiązanie zawarte w treści weksla.

Dla ważności weksla trasowanego niezbędne jest zamieszczenie w nim poniższych elementów:
  1. nazwę „weksel” w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono;
  2. bezwarunkowe polecenie zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej;
  3. nazwisko osoby, która ma zapłacić (trasata);
  4. oznaczenie terminu płatności;
  5. oznaczenie miejsca płatności;
  6. nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana;
  7. oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla;
  8. podpis wystawcy weksla.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze na blogu są moderowane. Próby spamowania linkami czy promocji stron internetowych będą blokowane. Blokowane będą też wulgaryzmy i niestosowne zachowania.