Czek

Co to jest czek?

Pisemne (w formie ściśle zdefiniowanej przez prawo) zlecenie bezwarunkowego wypłacenia określonej kwoty, wydane bankowi przez posiadacza rachunku bankowego. Można wystawić go na określoną osobę lub na okaziciela. Czek zawsze jest płatny za okazaniem.

Zgodnie z ustawą Prawo czekowe, czek musi zawierać:
  • nazwę „czek” w samym tekście dokumentu, w języku w jakim go wystawiono,
  • polecenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej,
  • nazwisko osoby, która ma zapłacić – trasata (w czekach wystawionych i płatnych w Polsce jako trasata można wskazać jedynie bank),
  • oznaczenie miejsca płatności,
  • oznaczenie daty i miejsca wystawienia czeku,
  • podpis wystawcy czeku – trasanta.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze na blogu są moderowane. Próby spamowania linkami czy promocji stron internetowych będą blokowane. Blokowane będą też wulgaryzmy i niestosowne zachowania.